Privacy Statement

Indien u mij uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zal ik deze vertrouwelijk behandelen en alleen gebruikt worden voor de toezending van de door u gevraagde informatie. De gegevens zullen in geen geval aan derden verstrekt worden.