Budgetbeheer

Wat is budgetbeheer?

Budgetbeheer is vrijwillige hulp bij omgaan met geld. Heeft u schulden en wilt u afspraken maken over het betalen van deze schulden? Dan kan budgetbeheer een voorwaarde zijn voor deze afspraken over schuldhulpverlening. De afspraken over budgetbeheer worden vastgelegd in een overeenkomst.

Wat doet de budgetbeheerder?

In het kader van budgetbeheer verzorg ik het volgende voor u:

•ontvangt uw inkomsten en regelt uw uitgaven;

•opent een of twee rekeningen, te weten een beheerrekening waarvan ik al uw vaste kosten betaal en een leefgeldrekening waarop u iedere week geld ontvangt voor boodschappen e.d. Deze laatste rekening kan uw huidige bankrekening zijn, maar alleen als u niet rood staat;

•betaalt uw rekeningen op tijd met als voorwaarde dat er voldoende saldo is;

•geeft advies over een - eventuele - aanvraag voor een uitkering, bijzondere bijstand en/of toeslagen;

•geeft advies over verzekeringen en/of andere contracten als dat nodig is; •maakt samen met u een budgetplan met een overzicht van uw inkomsten en uitgaven;

•geeft u coaching over het omgaan met geld.

Hoe lang duurt budgetbeheer?

Budgetbeheer duurt voort tot het moment dat u uw geldzaken weer zelf kunt regelen. Uiteraard gebeurt dat in volledige samenspraak met u! Wat wordt er van u verwacht? Budgetbeheer is bedoeld om u te ontzorgen en uw financiele zelfredzaamheid te bevorderen. Hoofddoel daarbij is om samen met u problemen op te lossen en nieuwe te voorkomen. Voorwaarde daarbij is dat alle informatie die nodig is om tot een gezonde situatie te komen wordt gegeven.