Bewindvoering

Inleiding

Rootjes Management en Advies werkt als franchisenemer voor BilancioBudget als zelfstandig bewindvoerder in het rayon Alkmaar (gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schagen). Het gaat hier om beschermingsbewind.

Wat kan en mag verwacht worden?

De economische crisis en het toegenomen consumentisme hebben ervoor gezorgd dat het aantal mensen met financiële problemen nog steeds groeiende is. Tel daarbij op de terugtred van de overheid en het opkomen van de participatiestaat waarbij mensen zelfredzamer moeten worden. Ik help mensen met financiële problemen door stabilisatie van de financiën waardoor er een proces van ontzorging in gang kan worden gezet. Ook acht ik het tot mijn taak om de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. Ik los de schuldenproblematiek van een cliënt niet op maar zal mij tot het uiterste inspannen om mijn cliënten te begeleiden naar de juiste instanties die dat wel zouden kunnen, alles onder het motto: "samenwerken doe je niet alleen".

Wat is beschermingsbewind?

Bij beschermingsbewind krijgt u, door een kantonrechter, een bewindvoerder toegewezen om uw financiële belangen te behartigen. Hij of zij neemt de verantwoordelijkheid over een vastgestelde lijst met tastbare zaken zoals uw woning of bezittingen. Maar ook inkomsten zoals loon of een uitkering. U mag hier dan niet meer zelfstandig over beslissen, anders dan met (financiële) toestemming van uw bewindvoerder. De bewindvoerder doet bovendien de belastingaangifte en aanvragen zoals bijstand, toeslagen of een persoonsgebonden budget. Doel van het beschermingsbewind is te voorkomen dat iemand misbruik maakt van uw situatie, tot u weer op eigen benen kunt staan.

Spreekuren:

Maandag 10.00 uur tot 12.00 uur

Dinsdag 10.00 uur tot 12.00 uur

Woensdag 10.00 uur tot 12.00 uur

Donderdag 10.00 uur tot 12.00 uur

Contact:

BilancioBudget, Rayon Alkmaar

Telefoon: 06-20632848

Mail: alkmaar@bilanciobudget.nl

Meer informatie: Voor meer informatie verwijs ik naar de website van BilancioBudget: http://bilanciobudget.nl

 

twitter