Advies en ondersteuning

Algemeen

Ik heb op grond van mijn arbeidsverleden en opleiding grote ervaring met advisering en ondersteuning van bedrijven, lokale overheden, maatschappelijke instellingen, particulieren en verenigingen op bestuurlijk-juridisch gebied. Onderstaand wordt aangegeven waar u mij voor kunt inschakelen. Staat uw specifieke vraag en/of probleem er niet bij, neem evengoed contact op om te kijken of ik iets in dat geval voor u kan betekenen.

Advisering

• het adviseren van lokale overheden op het gebied van subsidies;

• het ondersteunen van maatschappelijke instellingen en verenigingen bij hun bestuurstaak, het schrijven c.q. wijzigen van Statuten, Huishoudelijk Reglement e.d.

• het ondersteunen van een VVE bij de uitvoering van hun taken;

• het opzetten van een eigen onderneming;

• het juridisch ondersteunen van huurdersverenigingen.

Bezwaar en beroep

• het adviseren over, het ondersteunen en schrijven van bezwaarschriften;

• het bijstaan van een cliënt bij de behandeling van zijn/haar bezwaar- of beroepschrift bij een commissie bezwaar- en beroepschriften, de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of de Centrale Raad van Beroep.

Klachten

Het adviseren, schrijven of ondersteunen van klachten tegen een bepaalde instantie

Bemiddeling

Het bemiddelen tussen partijen zonder dat daarbij sprake is van mediation.

Ondersteuning

Het ondersteunen bij aanvragen voor een vergunning, ontheffing e.d.

Het ondersteunen bij een keukentafelgesprek in het kader van de Wmo