Welkom

Het gaat economisch goed in Nederland, maar niet iedereen profiteert daarvan. Er is veel verborgen armoede, dit gecombineerd met alsmaar stijgende zorgkosten, verhoging van de Btw op levensmiddelen en stijging van de energielasten en er ontstaat vaak een situatie dat mensen niet rond kunnen komen en onbewust in een schuldensituatie geraken.

Wat heeft C.J Rootjes t.h.o.d.n. BilancioBudget Rayon Alkmaar u te bieden:

  1. Bewindvoering
  2. Budgetbeheer;
  3. Budgetbegeleiding;
  4. Budgetcoaching.
U bent verzekerd van een respectvolle, persoonlijke behandeling. Elk traject is uniek en wordt ook zo benaderd. Ik reageer op een manier die recht doet aan de situatie waarin u zich persoonlijk bevindt, ben mij bewust van mijn rol als onafhankelijk vertrouwenspersoon. Daarbij geef ik u op een heldere wijze inzicht in uw financiële situatie en (on)mogelijkheden. De informatie over wat u wel en niet van mij mag verwachten is daarbij ondubbelzinnig. Ik hecht veel waarde aan een goede band en samenwerking met de cliënt en belanghebbenden. Ieders talent, achtergrond etc. gebruik ik als uitgangspunt bij het stimuleren van goed rentmeesterschap. Zonder te oordelen en op een gelijkwaardige wijze. Alleen dan krijg ik uw financiële administratie op orde en ervaart u structurele balans.

Wat heeft Rootjes Management en Advies u te bieden?

Rootjes Management en Advies is een maatschappelijk betrokken onderneming die aan bedrijven, lokale overheden, maatschappelijke instellingen, particulieren en verenigingen onderstaande diensten aanbiedt:

  1. Advies en ondersteuning voor bedrijven, lokale overheden, maatschappelijke instellingen, particulieren en verenigingen op bestuurlijk-juridisch gebied;
  2. Beleidsbemiddeling.

C.J Rootjes t.h.o.d.n. BilancioBudget Rayon Alkmaar en Rootjes Management en Advies zijn  aangesloten bij de volgende brancheverenigingen en/of samenwerkingsverbanden:

  • Branchevereniging BPBI;
  • BilancioBudget BV;
  • Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches;
  • Zorgburo Altun.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Rootjes Management en Advies is een maatschappelijk betrokken onderneming. Dit wordt in praktijk gebracht door het lidmaatschap platform Stichting De Waaier, waarbij een aantal malen per jaar belangeloos diensten worden aangeboden aan instellingen en verenigingen, de rol van bedrijfsbegeleider bij Jong Ondernemen, waarbij ieder jaar gedurende zes maanden vierdejaars studenten van de Hogeschool worden begeleid bij het opzetten van een onderneming, het ontwikkelen van een product en het daadwerkelijk verkopen daarvan, en de rol van coördinator bij de Vraagbaak Heiloo.