Tarieven

 Tarieven

Tarieven zijn op aanvraag beschikbaar. De hoogte van het tarief wordt bepaald aan de hand van de te verrichten werkzaamheden en daarbij streef ik naar maatwerk.

Tarieven voor bewindvoering worden door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgesteld en staan in die zin dus vast.