Rootjes Management en Advies/Rootjes Management en Advies h.o.d.n BilancioBudget Rayon Alkmaar

Het aantal mensen met problematische schulden groeit nog steeds en de overheid slaagt er nog steeds niet in om het een halt toe te roepen. De in 2012 door de Minister-president uitgeroepen participatiesamenleving komt niet van de grond. De zelfredzaamheid van mensen is de afgelopen jaren niet toegenomen. Ik stel mij ten doel om mensen met financiële problemen te helpen, niet alleen door hun vermogen te beheren, maar door een integrale aanpak. Daarvoor werk ik samen met Zorgburo Altun uit Heerhugowaard zodat niet alleen de schuldenlast wordt opgelost maar ook de oorzaak daarvan. Omdat ieder mens uniek is werk ik vanuit een persoonlijke benadering. Zo hoeven mensen niet bij mij op kantoor te komen maar kom ik op bezoek zodat ik meer inzicht in de persoon en het huishouden krijg.

Daarnaast houd ik maandelijks een sociaal spreekuur voor allochtone medeburgers in Den Helder

Wat heeft C.J Rootjes t.h.o.d.n. BilancioBudget Rayon Alkmaar u te bieden:

 1. Budgetbeheer;
 2. Budgetcoaching;
 3. Bewindvoering;
 4. Budgetbegeleiding
U bent verzekerd van een respectvolle, persoonlijke behandeling. Elk traject is uniek en wordt ook zo benaderd. Ik reageer op een manier die recht doet aan de situatie waarin u zich persoonlijk bevindt, ben mij bewust van mijn rol als onafhankelijk vertrouwenspersoon. Daarbij geef ik u op een heldere wijze inzicht in uw financiële situatie en (on)mogelijkheden. De informatie over wat u wel en niet van mij mag verwachten is daarbij ondubbelzinnig. Ik hecht veel waarde aan een goede band en samenwerking met de cliënt en belanghebbenden. Ieders talent, achtergrond etc. gebruik ik als uitgangspunt bij het stimuleren van goed rentmeesterschap. Zonder te oordelen en op een gelijkwaardige wijze. Alleen dan krijg ik uw financiële administratie op orde en ervaart u structurele balans.

Wat heeft Rootjes Management en Advies u te bieden?

Rootjes Management en Advies is een maatschappelijk betrokken onderneming die aan bedrijven, lokale overheden, maatschappelijke instellingen, particulieren en verenigingen onderstaande diensten aanbiedt:

 1. Advies en ondersteuning voor bedrijven, lokale overheden, maatschappelijke instellingen, particulieren en verenigingen op bestuurlijk-juridisch gebied;
 2. Beleidsbemiddeling;
 3. Mediation.

C.J Rootjes t.h.o.d.n. BilancioBudget Rayon Alkmaar en Rootjes Management en Advies zijn  aangesloten bij de volgende brancheverenigingen en/of samenwerkingsverbanden:

 • Branchevereniging BPBI;
 • BilancioBudget BV;
 • Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches;
 • Zorgburo Altun.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Rootjes Management en Advies is een maatschappelijk betrokken onderneming. Dit wordt in praktijk gebracht door het lidmaatschap platform Stichting De Waaier, waarbij een aantal malen per jaar belangeloos diensten worden aangeboden aan instellingen en verenigingen, de rol van bedrijfsbegeleider bij Jong Ondernemen, waarbij ieder jaar gedurende zes maanden vierdejaars studenten van de Hogeschool worden begeleid bij het opzetten van een onderneming, het ontwikkelen van een product en het daadwerkelijk verkopen daarvan, en de rol van coördinator bij de Vraagbaak Heiloo.